| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

PLE beståndsdelar

Page history last edited by Alastair Creelman 11 years, 3 months ago

PLE består av webbaserade verktyg och resurser som är då tillgängliga överallt. En grundförutsättning är öppna API och öppna protokoll så att nya tjänster kan läggas till utan problem. För att sy ihop alla diverse element behövs ett socialt nätverkstjänst. Man skulle kunna använda Facebook som grund men de flesta föredrar att använda mer anpassade tjänster som Elgg, Ning eller Netvibes.

 

  • Elgg är en populär open source plattform för att bygga egna sociala nätverk och används av ganska många lärosäten runt om i världen. Den ger lärosätet en del av kontroll men låter studenterna anpassa tjänsten och göra den personlig. Mycket öppnare än LMS men tryggare än till exempel Facebook. En mängd sociala tjänster kan läggas in och nya tillägg tas fram hela tiden genom ett omfattande nätverk av utvecklare. Titta till exempel på University of Brightons Elgg site, Community@Brighton.
  • Ning är kanske den mest kända verktyg för att skapa sociala nätverk och används i många sammanhang. En Ning-site är synlig för alla men man måste vara medlem för att kunna bidra. Fördelen med Ning är att den bygger på färdiga mallar och en lärare kan snabbt bygga en site som hela klassen kan sedan vidareutveckla.
  • Netvibes är en aggregeringstjänst för att samla RSS-flöden. En klass skulle kunna använda en gemensam Netvibes site och fylla den med RSS-flöden från studenternas, lärarnas och externa experters bloggar och wikis, Twitterflöden, bokmärken, facktidskrifter, YouTube mm. Studenterna kan dessutom skapa personliga sidor med RSS-flöden om fritidsintressen (inklusive Facebook) och därmed kan de samla både studier och fritid under ett virtuellt tak. Ett bra exempel om hur en lärare har arbetat med denna lösning finns under Exempel på PLE. Alternativt kan man använda iGoogle eller Pageflakes.

 

Produktionsverktyg behövs för att skapa kursinnehållet. De vanligaste verktygen är bloggar, wikis, podcasts, video (oftast på YouTube) och kollaborativa dokument som Google Docs, Open Office eller Zoho. Annat innehåll, som föreläsningar, öppna lärresurser mm kan länkas in från iTunes U, Wikiversity, Wikibooks, OER Commons.

 

Kollaborationsverktyg underlättar spridning av kunskap inom gruppen, främst via sociala bokmärkstjänster som Delicious och Diigo. Genom dessa kan hela klassen dela sina bokmärken men man kan även följa kända experter inom området och ta del av deras bokmärken genom RSS-föden. Bildmaterial kan delas genom Flickr eller Picasa. Presentationer kan delas genom tjänster som SlideShare och där kan man söka efter relevanta presentationer på samma tema.

 

Kommunikationsverktyg behövs för olika ändamål under utbildningen och kan även bakas in i PLE-miljön. Kända tjänster som Skype, MS Messenger, Twitter och Second Life kan ingå.

 

Creative Commons License
Personal Learning Environments by Alastair Creelman is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.