| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Exempel på PLE

Page history last edited by Alastair Creelman 11 years, 3 months ago

Eftersom ett PLE kan bestå av i princip oändligt många olika verktyg i samspel kan man inte ge ett tydligt exempel. I stället kan man titta på hur några lärare har arbetat och hitta inspiration därifrån.

 

Ett väldigt bra exempel kommer från Michael Wesch av Kansas State University som har arbetat på ett mycket innovativt sätt med sina studenter. Bland annat har de producerat filmen A vision of students today som har setts av cirka 3,5 miljoner på YouTube. Michaels PLE-lösning för hans studenter bygger på verktyget Netvibes som fungerar som ett LMS men bygger på RSS-flöden från studenternas bloggar, genemsamma wikis, relevanta nyheter, gemensamma bokmärken, Twitterflöden mm. Titta på Michael Welschs Netvibes sajt Mediated Cultures. Nedanstående film är en föreläsning av Wesch om digital kompetens i stort och beskrivningen på PLE-lösningen börjar ungefär halvvägs in i filmen (hela filmen är förstås sevärd).

 

 

En presentation om PLE av Stephen Downes vid en konferens, Interactive Technology in Education, Hämeenlinna, Finland 22 april 2010.

 

 

Studentperspektiv

Denna film har gjorts av en amerikansk högstadieelev. Ett imponerande exempel på hur PLE har även börjat visa sig i skolan.

 

 

 

Peer 2 Peer University

P2PU startades hösten 2009 som ett pilotprojekt för att se om man kan bedriva högre utbildning genom att använda befintliga öppna lärresurser, fokusera på studentcentrerat kollaborativt lärande med frivilliga lärare/mentorer som stöd. Under hösten har de genomfört 7 kurser med totalt 227 antagna från hela världen (se statistik). Alla utbildningar sker öppet på nätet och utomstående kan följa kurserna steg för steg. Utbildningen är förstås gratis men eftersom universitetet saknar ackreditering får studenterna inga akademiska poäng. De hoppas att kunna samarbeta med ett lärosäte för att kunna examinera men inget är klart än. Nya pilotkurser kommer till våren 2010.

 

Läs en kort sammanfattning av erfarenheterna från höstterminen 2009, The future of Peer 2 Peer University (Creative Commons webb) samt en längre beskrivning, Experiencing the Peer 2 Peer University. Flera studentreflektioner finns på The P2PU Experience.

P2PU bygger hela sin webbplats med samma wikiverktyg som jag använder just nu.

 

University of the People

Om P2PU har en experimentell betoning och uppfyller edupunkens principer verkar UoP lite mer traditionell i sin framtoning. UoP använder OER och studentstyrt lärande men ger ett mer välpolerat intryck på webben, kanske tack vare ägaren Shai Reshef som har investerat en hel del i universitetet. UoPs mission är: "Together, we can create a tuition-free university for students all over the world." 

 

Principen är att erbjuda bra utbildning till ett lågt pris och där lärandet sker genom kollaboration mellan studenterna men med akademiska mentorer som stöd. UoP verkar mycket närmare den akademiska etablissemanget än P2PU med flera ganska tunga namn bakom sig och de har nyligen ingått i ett samarbete med Yale University (se artikeln). Idag har UoP bara två program (Computer Science och Business Administration) men flera kommer och en överenskommelse om examination bör komma. Precis som P2PU har de bara haft en termins verksamhet. 

 

Öppna kurser vid "traditionella" universitet

 

Dessa nya universitet utmanar det traditionella systemet men det behöver inte betyda att de ersätter det. Det finns en stor niche att fylla för dem speciellt i länder med höga avgifter på universitetsutbildning. P2PU och UoP riktar sig till studievana och IKT-vana studenter som har förmodligen redan en examen i bagaget och kan ta ansvar flör sitt lärande. Svenska distansstudenter som uppfyller dessa krav kommer säkert förr eller senare att lockas av sådana friare utbildningsformer, i synnerhet om de kan få godkända poäng.

 

Ett annat alternativ är att etablerade lärosäten erbjuder öppna kurser och ett flertal har redan kommit igång. Kurser läggs ut på öppna wikis, använder flera andra sociala verktyg och kan följas av båda registrerade och oregistrerade studenter. De oregistrerade studenterna ger kursen en kritisk massa när det gäller diskussion och aktivitet men lärarna ger förstås förtur till de registrerade studenterna när det gäller handledning. En del erfarenheter visar att flera av de oregistrerade studenterna till slut registrerar sig när de ser att kursen verkligen ger något.

 

Exempel på öppna kurser:

 

Creative Commons License
Personal Learning Environments by Alastair Creelman is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.